Korektury bakalářské práce.cz

Naše firma se specializuje na korektury bakalářské práce a diplomové práce.

Dále provádíme korektury závěrečných, absolventských a disertačních prací.

Naším cílem je poskytnout všestranné služby studentům všech forem studia.

Rádi Vám pomůžeme pokud potřebujete:

 • jazykové (gramatické) korektury bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, závěrečné práce, seminární práce a dalších textů
 • stylistické korektury bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, závěrečné práce, seminární práce a dalších textů (úprava slovní zásoby, nahrazení nevhodných a opakujících se slovních prostředků)
 • upravit citace - citační normy ISO (např. ISO 690 nejpoužívanější), APA atd.
 • formátování bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce, závěrečné práce, seminární práce a dalších textů
 • generování automatického obsahu, rejstříků, seznamů obrázků, grafů, tabulek
 • stylování nadpisů, nastavování oddílů, číslování stránek, nastavování okrajů, zpracovávání a vkládání obrázků atd.
 • překlad abstraktu / anotace do angličtiny
 • tisk, vazbu a vypálení práce
 • DOPRAVU na Vámi určenou adresu kdekoliv v ČR do 24 hodin
 • kvalitní a expersní služby
 • studentské ceny + něco navíc (např. ZDARMA tisk a vazbu práce)
Akce: Tisk, vazba, doprava ZDARMA

Jak Vaše korektury bakalářské práce zpracováváme?

Po příjmu objednávky na Korektury bakalářské práce.cz Vám potvrdíme přijetí, zašleme kalkulaci a termín zpracování dle Vašich požadavků. Bakalářská práce je předána korektorům k jazykové a stylistické korektuře. Pokud budeme mít v práci nějaké nejasnosti, tak Vás kontaktujeme a společně odladíme nevhodné formulace a podobně. Následně Vaše bakalářská práce projde korekturami formátování, kde již správný text naformátujeme přesně dle požadavků Vaší fakulty nebo VŠ. Po dokončení formátování Vám odesíláme práci k finální kontrole před tiskem. Vy nám potvrdíte správnost. My práci vytiskneme, svážeme, vypálíme, zabalíme a doručíme kamkoliv po ČR a SR.

Náš tým na Korektury bakalářské práce.cz

Tým našich korektorů se skládá z několika vysokoškolských pedagogů s monohaletou praxí se zaměřením na český jazyk. Jako pedagogové na VŠ sami vedou,a zároveň jsou oponenty u bakalářských, diplomových a disertačních prací. Řada z nich je autory metodik a směrnic k psaní závěrečných a absolventských prací.

Díky pracovnímu kolektivu jsme Vám schopni na Korektury bakalářské práce.cz poskytnout expresní termíny bez ohledu na víkendy, svátky a noční hodiny a to při vysoké kvalitě služeb.

AKCE PRO STUDENTYObjednáte-li JAZYKOVOU KOREKTURU + FORMÁTOVÁNÍ Vaší práce


DOSTANETE ZDARMA!!!:
1x RAŽBA a VAZBA PRÁCE (jakákoliv varianta)

1x TISK celé práce

1x VYPÁLENÍ na CD

1x DOPRAVA po celé ČR a SR

Korektury bakalářské práce