Překlad abstraktu / anotace a klíčových slov

"Abstrakt je výstižná charakteristika předmětu, cíle, metod, výsledků a závěrů diplomové práce v rozsahu 100 až 200 slov. Uvádí se v češtině a angličtině na téže stránce.

Klíčová slova představují přibližně 5-8 pojmů odrážejících podstatu zpracování diplomového úkolu. Jsou uvedena v češtině a angličtině.

Za správnost a kvalitu překladu zcela zodpovídá student."

Univerzita Karlova v Praze

 

V rámci našeho týmu působí několik zkušených lektorů, překladatelů a rodilých mluvčích.

Díky více než 20 letým zkušenostem jsme Vám schopni poskytnout profesionální překlad abstraktu / anotace včetně klíčových slov do anglického a německého jazyka.

Díky pracovnímu kolektivu zajišťujeme překlady ve velmi krátkých časových intervalech. V případě nutnosti i méně než 24 hodin.

Nestresujte se a nechte překlad abstraktu / anotace na nás.

Korektury bakalářské práce

Korektury bakalářské práce