Nabídka služeb

Jazyková korektura

- oprava gramatiky včetně interpunkce

- oprava překlepů

- kontrola použité slovní zásoby - nahrazení opakujících se,
  nevhodně nebo zcela nesprávně užitých výrazů

- úprava stylistiky - stavba věty, větné celky, slovosled atd.

Formátování

- formátování celého textu dle metodických pokynů
  a směrnic

- formátování textu, stylování nadpisů

- číslování stran, číslování grafů, obrázků a tabulek

- generování automatického obsahu

- seznamy grafů, obrázků, tabulek a rejstřík

- poznámky pod čarou, vysvětlivky

- citace dle norem ČSN ISO 690, APA a dalších... (39 kusů citací máte v ceně formátování).

korektury bakalarske prace 

Překlad abstraktu

- překlad abstraktu, anotace do anglického jazyka

- před překladem text opravíme od případných chyb a konzultujeme případné úpravy

- překlad provádí lektoři s 20 letou praxí ve spolupráci s rodilými mluvčími

Tisk, vazba a vypálení

- tisk, ražba a vazba všech typů prací

- flexibilita ražby v počtu řádků, typů ražby, druhů desek

- kvalitní materiál, realizace na vlastní strojích

- vypalujeme na CD, DVD a Blu-ray

- média a přílohy umisťujeme do speciálních nalepovacích kapes

Doprava

- Vaši objednávku Vám doručíme kamkoliv po ČR a SR

- zásilky jsou pečlivě zabaleny a chráněny proti poškození

- v centrech velkých měst jsme schopni doručit zakázku do 12,00 následujícího dne, v ostatních částech maximálně do 24 hodin

Korektury bakalářské práce