Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Podmínky našich poskytovaných služeb se řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a pod číslem 91/2012 Sb. zákonem o mezinárodním právu soukromém. S veškerými osobními údaji bude naloženo dle dokumentu zpracování osobních údajů.

Smluvní vztah

Smluvní vztah vzniká mezi objednávajícím (osoba, která vystaví dodávajícímu objednávku v souladu s těmito podmínkami)
a dodávajícím (firma: Bc. Inka Kratochvílová, Průběžná 28, 370 04 České Budějovice, IČ: 03521281).

Předmět smluvního vztahu

Předmětem tohoto smluvního vztahu je jazyková, stylistická korektura, formátování zaslaného textu v českém jazyce překlad abstraktu nebo anotace do anglického jazyka, případně další editační, tiskařské práce, rozmnožování CD, DVD, autorské a jazykové služby dle nabídky na internetových stránkách dodávajícího.

Objednávky

Za objednávku je považována písemná žádost o provedení jazykových, stylistických, formátovacích, překladatelských, tiskařských, vazačských nebo vypalovacích služeb, kterou zašle objednávající elektronicky zhotoviteli pomocí objednávkového formuláře na stránkách www.korektury-bakalarskeprace.cz, nebo na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávka zahrnuje fakturační údaje, kontaktní údaje, dodací údaje, popis objednávaných služeb, texty určené ke korektuře, popřípadě další materiály a pracovní podklady. Dodávající může dále pověřit zpracováním zakázky subdodavatele, jež je vázán stejnými povinnostmi jako přímo dodávající. Po individuální dohodě je možné tato data předat i osobně na záznamovém médiu v místě pobočky dodávajícího. Na základě písemné objednávky, která byla odsouhlasena oběma stranami, vzniká smluvní vztah mezi objednávajícím a dodávajícím, a to i bez uzavření písemné smlouvy. Cena citací nad rámec zpracování viz nabídka služeb je 15 Kč / ks. Objednávající je povinen akceptovat obchodní podmínky zhotovitele, jež jsou součástí objednávkového formuláře na www.korektury-bakalarskeprace.cz.

Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky po odeslání objednávkového formuláře je nutné, aby objednávající obratem kontaktoval dodávajícího písemně. Pokud již budou zahájeny objednané práce, tak je nutné uhradit částku, která odpovídá již dokončeným pracem. Minimálně však 40% z celkové částky dané objednávky.

Platební podmínky

Cena za poskytnuté služby je smluvní a vychází z ceníku uvedeného na www.korektury-bakalarskeprace.cz. V případě extrémního počtu oprav v rámci jazykové a stylistické korektury (nad 1000 oprav) je účtován poplatek v minimální výši 600 Kč až maximálně 100% z ceny objednávky.

Dodací podmínky

Lhůta pro dodání zakázky je závislá na vzájemné dohodě mezi objednávajícm a dodávajícím. Potvrzením závazné objednávky vyjadřuje objednávající souhlas se stanovenou cenou a termínem dodání. V případě více prací a prodloužení dané lhůty k dodání zakázky je povinen dodávající objednávajícího neprodleně informovat písemně na uvedený kontaktní email. Dodávající po přijetí objednávky vystaví fakturu v elektronické formě a zašle ji objednávajícímu. Dokončená zakázka bude objednávajícímu zaslána pouze v případě, že zašle potvrzení o proplacení faktury. Dokončená zakázka bude zaslána objednávajícímu v dohodnutém termínu, ten ji zkontroluje a potvrdí dodávajícímu (písemně nebo telefonicky) její přijetí. V případě prodlení s úhradou smluvní ceny zaplatí objednávající smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý den prodlení. V případě doručení pomocí přepravní společnosti se považuje převzetí zásilky za převzetí zakázky. V případě prodlení ze strany dodávajícího, dodávájící vrátí 5% z celkové částky za každý den prodlení.